• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia jakimi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet działają na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa wskazuje. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym instrumentem do takiego postępowania są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub również lampy elektronowe. Do z reguły spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.